3,602,970,000VNĐ 3,002,475,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

3,602,970,000VNĐ 3,002,475,000VNĐ