1,058,253,000VNĐ 881,877,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,058,253,000VNĐ 881,877,500VNĐ