2,068,466,400VNĐ 1,723,722,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

2,068,466,400VNĐ 1,723,722,000VNĐ