2,487,240,000VNĐ 2,072,700,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

2,487,240,000VNĐ 2,072,700,000VNĐ