3,316,643,400VNĐ 2,763,869,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

3,316,643,400VNĐ 2,763,869,500VNĐ