319,401,600VNĐ 266,168,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

319,401,600VNĐ 266,168,000VNĐ