1,157,184,000VNĐ 964,320,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,157,184,000VNĐ 964,320,000VNĐ