16,292,500VNĐ 11,637,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

16,292,500VNĐ 11,637,500VNĐ