49,735,000VNĐ 35,525,000VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

49,735,000VNĐ 35,525,000VNĐ