53,165,000VNĐ 37,975,000VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

53,165,000VNĐ 37,975,000VNĐ