13,548,500VNĐ 9,677,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

13,548,500VNĐ 9,677,500VNĐ