15,092,000VNĐ 10,780,000VNĐ

Giới tính

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

15,092,000VNĐ 10,780,000VNĐ