6,688,500VNĐ 4,777,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

6,688,500VNĐ 4,777,500VNĐ