20,408,500VNĐ 14,577,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

20,408,500VNĐ 14,577,500VNĐ