8,232,000VNĐ 5,880,000VNĐ

Giới tính

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Bảo hành

8,232,000VNĐ 5,880,000VNĐ