161,000,000VNĐ 133,300,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Chi tiết kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

161,000,000VNĐ 133,300,000VNĐ