14,577,500VNĐ 10,412,500VNĐ

Giới tính

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Bảo hành

14,577,500VNĐ 10,412,500VNĐ