31,727,500VNĐ 22,662,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

31,727,500VNĐ 22,662,500VNĐ