47,848,500VNĐ 34,177,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

47,848,500VNĐ 34,177,500VNĐ