14,749,000VNĐ 10,535,000VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

14,749,000VNĐ 10,535,000VNĐ