23,838,500VNĐ 17,027,500VNĐ

Giới tính

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

23,838,500VNĐ 17,027,500VNĐ