63,455,000VNĐ 45,325,000VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

63,455,000VNĐ 45,325,000VNĐ