10,118,500VNĐ 7,227,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Độ dày

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Bảo hành

10,118,500VNĐ 7,227,500VNĐ