2,562,210,000VNĐ 2,135,175,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

2,562,210,000VNĐ 2,135,175,000VNĐ