1,226,862,000VNĐ 1,022,385,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,226,862,000VNĐ 1,022,385,000VNĐ