2,207,205,000VNĐ 1,839,337,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

2,207,205,000VNĐ 1,839,337,500VNĐ