1,017,122,400VNĐ 847,602,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,017,122,400VNĐ 847,602,000VNĐ