24,867,500VNĐ 17,762,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

24,867,500VNĐ 17,762,500VNĐ