1,042,171,200VNĐ 868,476,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,042,171,200VNĐ 868,476,000VNĐ