235,317,600VNĐ 196,098,000VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

235,317,600VNĐ 196,098,000VNĐ