1,389,826,200VNĐ 1,158,188,500VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

1,389,826,200VNĐ 1,158,188,500VNĐ