12,862,500VNĐ 9,187,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

12,862,500VNĐ 9,187,500VNĐ