31,727,500VNĐ 22,662,500VNĐ

Giới tính

Kích cỡ mặt số

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

31,727,500VNĐ 22,662,500VNĐ