12,348,000VNĐ 8,820,000VNĐ

Giới tính

Loại máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Bảo hành

12,348,000VNĐ 8,820,000VNĐ