371,139,720VNĐ 309,283,100VNĐ

Xuất Xứ

Giới tính

Loại máy

Thông tin chi tiết máy

Loại kính

Chất liệu vỏ

Loại dây

Chịu áp suất nước

Bảo hành

371,139,720VNĐ 309,283,100VNĐ